ทำบุญบ้านบางแค 2

เครื่องจักรตัวใหม่ (New Machine)
24/10/2019
ทำบุญวันอาสฬหบูชา
24/10/2019