ถุงไปรษณีย์ / ซองเมล์ / ถุง PPA

ถุง PE
02/10/2020
ฟิล์มหด PVC / PE Shrink / POF
02/10/2020